Privacy statement

Werkzaamheden

Jähnig + Ter Braak Hypotheken B.V. houdt zich bezig met het begeleiden van klanten bij het proces van het kopen van een woning, het adviseren van klanten over (hypothecair) krediet en verzekeringen en bemiddelen bij de totstandkoming van (hypothecair) krediet- en verzekeringsovereenkomsten.

Voor deze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Jouw privacy is voor Jähnig + Ter Braak Hypotheken B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Jähnig + Ter Braak Hypotheken B.V..

Ons privacybeleid

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorts is ons privacybeleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je telefoonnummer, e-mailadres en naw-gegevens. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Reclame

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail en via social media.

Locatiegegevens

Soms is het nodig voor onze website www.jahnigterbraak.nl om te achterhalen op welke plek je bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en, alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.
Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Advertenties

Onze website vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Wat is verwerken?

Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Als je je persoonlijke gegevens met ons deelt ga je ermee akkoord dat deze gegevens in onze database worden opgeslagen. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou. Wij maken gebruik van de volgende gegevens.

  • Algemene persoonsgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Overige klantgegevens zoals je nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, beroep en contractgegevens.
  • Identificatiegegevens zoals een kopie van je identiteitsbewijs of paspoort en je Burger Service Nummer (BSN).
  • Financiële gegevens zoals betalingsgegevens, inkomensgegevens en andere financiële verplichtingen.
  • Gegevens over je huidige financiële producten zoals leningen, verzekeringen, pensioen en hypotheek.
  • Gegevens over je woning of de aan te kopen woning zoals de waarde.
  • Gegevens vanuit het gebruik van onze communicatiekanalen zoals onze website, social media, mailings en e-mailnieuwsbrieven.

Waarvoor worden gegevens verwerkt?

We gebruiken je persoonlijke gegevens voor verschillende doelen. Wij verzamelen enkel jouw persoonsgegevens indien je deze vrijwillig verstrekt.

Advisering en bemiddelen

Je persoonsgegevens gebruiken wij voor het adviseren en bemiddelen bij het afsluiten van een hypotheek en aanverwante producten zoals verzekeringen. Deze informatie slaan wij op in onze database. Zonder je persoonlijke gegevens kunnen we je geen passend advies geven en niet bemiddelen bij het afsluiten van een hypotheek of aanverwant product.

Klantbeheer

Wij willen je goed van dienst zijn en gebruiken je persoonsgegevens om contact met je te blijven onderhouden. Gedurende de looptijd van je hypotheek of aanverwante producten kunnen er namelijk veranderingen in de markt, wetgeving of in je persoonlijke situatie plaatsvinden waardoor het van belang is dat we opnieuw contact met je opnemen.

Verbetering van producten en diensten

We gebruiken de gegevens die we van je hebben vastgelegd om onze producten en diensten verder te verbeteren, Daarnaast worden er kwaliteitscontroles gedaan op klantdossiers om te onderzoeken of de juiste dienstverlening is geboden. Je persoonsgegevens worden ook gebruikt om jouw eventuele klachten over de dienstverlening af te kunnen handelen.

Voor wettelijke verplichtingen

Er zijn verschillende wettelijke verplichtingen waarvoor wij je persoonsgegevens moeten bewaren. Bijvoorbeeld wanneer wij bij het afsluiten van een product voor jou hebben bemiddeld, hebben wij gedurende de looptijd van het product een zorgplicht die voortvloeit uit de Wet op het financiële toezicht (Wft). Om invulling te geven aan deze zorgplicht gebruiken we je persoonsgegevens.

Voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit

We leggen persoonsgegevens ook vast voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit binnen de sector en om de belangen van onze klanten, Jähnig + Ter Braak Hypotheken B.V. en overige financiële instellingen te beschermen tegen fraude. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het melden van ongebruikelijke transacties.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over gezondheid of strafrechtelijk verleden. Om onze rol als bemiddelaar voor verzekeringen goed te kunnen vervullen verwerken wij soms bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een overlijdensrisicoverzekering, schadeverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Wat zijn de bewaar- en verwerkingstermijnen?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is voor het doel waarvoor we ze verwerken, zolang we je gegevens op basis van de wet moeten bewaren en zolang als we ze mogen bewaren voor vorderingen waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

We verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of in het kader van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld aan de geldverstrekker waar we de aanvraag voor de hypotheek of een ander financieel product indienen. Andere derden zijn bijvoorbeeld taxateurs, notarissen, serviceproviders, ons CRM systeem, makelaars en verzekeringsmaatschappijen.

Waar worden je gegevens verwerkt?

Het verwerken van je persoonsgegevens gebeurt over het algemeen binnen de Europese Unie. Indien gegevens daarbuiten worden verwerkt zijn er passende waarborgen voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze voldoen aan de eisen van de AVG.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan.
  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem. – Onze medewerkers en leveranciers zijn verplicht om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan en deze geheim te houden.
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ons privacystatement kan veranderen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
We behouden ons het recht voor het privacystatement aan te passen. Het meeste actuele privacy statement vind je op onze website. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website is het aangepaste privacybeleid op dit gebruik van toepassing.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

We houden je gegevens graag actueel. Je kunt een digitaal overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn verwerkt bij ons kantoor. Gegevens die niet correct zijn of nieuwe wijzigingen kun je aan ons doorgeven. Ook kun je bezwaar maken als je van mening bent dat wij je persoonsgegevens anders gebruiken dan hier beschreven.

Je kunt ons ook vragen om je persoonsgegevens in digitale vorm aan een door jou aan te wijzen derde over te dragen. Je kunt ons ook vragen het gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld als je geen e-mailnieuwsbrief meer wilt ontvangen. Ook kun je je persoonsgegevens laten verwijderen. Echter in bepaalde gevallen is het verwijderen van persoonsgegevens vanwege wettelijke verplichtingen niet mogelijk.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Jähnig + Ter Braak Hypotheken B.V.
Haaksbergerstraat 248
7513 EE Enschede
Mail: info@jahnigterbraak.nl
Tel.:  +31 (0)53 206 80 24