Disclaimer & Copyright

Disclaimer

Deze op deze website verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Jähnig + Ter Braak aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Jähnig + Ter Braak

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Jähnig + Ter Braak omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekeningen op de site is uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van Jähnig + Ter Braak, dan wel bij Jähnig + Ter Braak rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door Jähnig + Ter Braak verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privé-gebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jähnig + Ter Braak.

Vragen

Voor vragen over onze Disclaimer of Copyright of over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaat, stuur dan een e-mail naar info@jahnigterbraak.nl.

Gewijzigd op 1 januari 2016.